Teija Nikkari
Author Archives: Teija Nikkari

Ketkä muodostavat Tanssirallin raadin ja mitä he tekevät?


Tanssiralli-katselmuksessa tärkeässä tehtävässä ovat raatilaiset, jotka antavat jokaiselle ryhmälle suullisen ja kirjallisen palautteen. Tänä vuonna raadissa ovat


Jukka Saari, tanssinopettaja

Jutta Wrangén, tanssinopettaja (YAMK)

Emma Kantelinen, tanssinopettaja (AMK) (sihteeri)


Katselmuksessa raati seuraa jokaisen esityksen ja tekee muistiinpanoja näkemästään. Esityksen jälkeen raati työskentelee keskustellen yhdessä ja valmistautuu suulliseen palautteenantoon ryhmälle. Suullisen palautteen antamisesta halutaan luoda keskusteleva tilaisuus, jossa esiintynyt ryhmä saa myös esittää kysymyksiä raadille. Kun kaikki esitykset ovat saaneet palautteet, raati laatii yleispalautteen ja antaa sarjanimeämisen sen halunneille ryhmille. Nämä julkistetaan tapahtuman eli Kalenoiden lopussa. Kirjallisen palautteen raati työstää ryhmille lähetettäväksi vielä tapahtuman jälkeen

Tanssirallissa osaamista suhteutetaan arviointikriteereihin, jotka tukevat arviointiraadin työskentelyä ja ohjaavat esiintyjien osaamisen arvioimista. Tanssi on taiteenala, jonka absoluuttinen arvioiminen on mahdotonta, minkä vuoksi arviointi perustuu arviointiraadin näkemyksiin kriteeristön pohjalta. Arviointiraati ottaa huomioon ryhmän kirjallisessa esittelyssä esiintuodut ryhmän esitykselle tai harjoittelulle asetetut tavoitteet ja niiden toteutumisen esityksessä.

Tanssiralli-katselmuksen säännöt ja arviointikriteerit löydät tältä sivulta.

Tiedätkö mikä on Tanssiralli?

Tänä vuonna osana Kalenoita järjestetään Tanssiralli. Tiedätkö sinä, mikä Tanssiralli oikeastaan on? Tässä siis tietoa Tanssirallista!

Tanssiralli on lasten ja nuorten kansantanssiryhmien valtakunnallinen katselmus, joka on perinteisesti järjestetty joka toinen vuosi. Koronan vuoksi edellinen Tanssiralli järjestettiin vuonna 2020, jolloin se toteutettiin virtuaalisena katselmuksena. Tänä vuonna Tanssiralli järjestetään ensimmäistä kertaa osana Kalenoita. Katselmuksen tavoitteena on aktivoida ryhmiä kehittämään harrastustoimintaansa sekä tanssi- ja esiintymistaitojen kehittäminen arviointiraadin antaman palautteen pohjalta. Palautteen avulla tuetaan myös ohjaajan ohjaus- ja kasvatustyötä. Tanssiralliin osallistuminen on parhaimmillaan ryhmän yhteinen kasvuprosessi, joka kestää Tanssirallista toiseen. Katselmuksen järjestänä toimii Suomen Nuorisoseurat.

Katselmuksessa esityksen tulee olla suomalaisen perinteen pohjalle rakennettu kokonaisuus, joka voi sisältää eri perinnealueilta muistiinmerkittyä ja sovitettua kansantanssia, uusia kansantanssikoreografioita, piirija laululeikkejä sekä lasten leikkejä, loruja ja hokemia. Musiikkina voidaan käyttää sekä traditionaalista että sovitettua ja sävellettyä musiikkia, laulua ja muita ääniä. Ryhmä saa käyttää esityksen tukena erillistä musiikki – tai lauluryhmää. Pääpainon tulee olla tanssillisessa toteutuksessa. Esiintymisasuina voi käyttää kansallispukua, kansanomaista tai rooliin kuuluvaa asua.

Tänä vuonna mukaan on ilmoittautunut 15 ryhmää eri puolilta Suomea. Ryhmät ovat ilmoittautuneet yhteen neljästä ikäsarjasta: Kultahippu-sarja (6-vuotiaat ja nuoremmat), 10-vuotiaat ja nuoremmat, 13-vuotiaat ja nuoremmat tai 16-vuotiaat ja nuoremmat. Arviointiraati antaa ryhmille sekä suullisen että kirjallisen palautteen. Arvioinnin pääpaino on ryhmän tanssi- ja esiintymisosaamisessa. Halutessaan ryhmät voivat saada sijoituksen seuraaviin sarjoihin: rauta, pronssi, hopea ja kulta.

Tanssiralliin liittyviä tarkempia tietoja päivitetään osoitteeseen www.nuorisoseurat.fi/tanssiralli

Kuva: Jukka Heinämäki

Tanssirallin ilmoittautuminen on käynnissä!

Lasten ja nuorten kansantanssin Tanssiralli-katselmuksen ilmoittautuminen on avautunut 1.2.2023. Tanssiralli järjestetään seuraavan kerran 8.-11.6.2023 Lappeenrannassa Kalenoiden yhteydessä. Ilmoittautuminen on auki täällä 28.2.2023 saakka.

Tanssirallin tarkoituksena on aktivoida ryhmiä kehittämään harrastustoimintaansa. Lisäksi tavoitteena on tanssi- ja esiintymistaitojen kehittäminen arviointiraadin antaman palautteen pohjalta. Palautteen avulla tuetaan myös ohjaajan ohjaus- ja kasvatustyötä. Tanssiralliin osallistuminen on parhaimmillaan ryhmän yhteinen kasvuprosessi, joka kestää Tanssirallista toiseen.

Arvioinnista vastaa asiantunteva raati, johon kuulu kaksi tanssin ja yksi musiikin ammattilainen, sekä sihteeri. Arviointityö pohjautuu Tanssirallin sääntöihin ja arviointikriteereihin, sekä ryhmien itse asettamiin tavoitteisiin. Lisäksi tapahtumissa voidaan toteuttaa vertaisarviointia, jossa ryhmät antavat toinen toisilleen palautetta. 

Lisätietoja Tanssirallista löytyy täältä.