Ketkä muodostavat Tanssirallin raadin ja mitä he tekevät?


Tanssiralli-katselmuksessa tärkeässä tehtävässä ovat raatilaiset, jotka antavat jokaiselle ryhmälle suullisen ja kirjallisen palautteen. Tänä vuonna raadissa ovat


Jukka Saari, tanssinopettaja

Jutta Wrangén, tanssinopettaja (YAMK)

Emma Kantelinen, tanssinopettaja (AMK) (sihteeri)


Katselmuksessa raati seuraa jokaisen esityksen ja tekee muistiinpanoja näkemästään. Esityksen jälkeen raati työskentelee keskustellen yhdessä ja valmistautuu suulliseen palautteenantoon ryhmälle. Suullisen palautteen antamisesta halutaan luoda keskusteleva tilaisuus, jossa esiintynyt ryhmä saa myös esittää kysymyksiä raadille. Kun kaikki esitykset ovat saaneet palautteet, raati laatii yleispalautteen ja antaa sarjanimeämisen sen halunneille ryhmille. Nämä julkistetaan tapahtuman eli Kalenoiden lopussa. Kirjallisen palautteen raati työstää ryhmille lähetettäväksi vielä tapahtuman jälkeen

Tanssirallissa osaamista suhteutetaan arviointikriteereihin, jotka tukevat arviointiraadin työskentelyä ja ohjaavat esiintyjien osaamisen arvioimista. Tanssi on taiteenala, jonka absoluuttinen arvioiminen on mahdotonta, minkä vuoksi arviointi perustuu arviointiraadin näkemyksiin kriteeristön pohjalta. Arviointiraati ottaa huomioon ryhmän kirjallisessa esittelyssä esiintuodut ryhmän esitykselle tai harjoittelulle asetetut tavoitteet ja niiden toteutumisen esityksessä.

Tanssiralli-katselmuksen säännöt ja arviointikriteerit löydät tältä sivulta.